HALMSTAD

Nämnd ska spara och säger upp

Utbildningsnämnden i Halmstad ska spara drygt 12 miljoner kr och måste säga upp anställda. I dagsläget är det inte klart hur många som måste sägas upp.

I dagsläget finns ingen angiven grupp för uppsägningar eftersom processen med att säga upp sker framöver. Först en bit in på nästa år kommer organisationen att veta vilka funktioner som blir föremål för neddragningar.

Det är närmare 6 miljoner kronor som ska sparas in genom förändringar inom organisation och uppsägning av personal. Resten ska sparas in genom att omfördela medel inom den befintliga budgeten.