Växjö Stift

Psalmtävling ska locka unga till kyrkan

Ungdomar ska lockas till kyrkan genom psalmer som de kan känna igen sig i och Växjö Stifts kyrkosångsförbund utlyser nu en psalmtävling.

Domprost och kyrkosångsförbundets ordförande Jan-Olof Johansson berättar varför.

- Vi tycker inte att det finns så mycket bra psalmer för ungdom. Vi har gjort det som en tävling för att vi tror att det inspirerar bra författare och musiker att börja jobba.

Förstapriset är 10 000 kronor och det vinnande bidraget kommer att publiceras i ett häfte för att kunna användas vid gudstjänster, andakter och annan kyrklig verksamhet.

Jan-Olof Johansson tror att fler unga kan lockas till kyrkan om de kan känna igen sig i psalmernas texter, melodier och sätt att uttrycka den kristna tron. En av förhoppningarna är att fler av dem som konfirmeras ska känna sig hemma och stanna kvar i kyrkan.

- När jag blev ordförande i kyrkosångsförbundet sa jag att jag vill vara med och inspirera musiker och författare att göra bra material för ungdom.

- När jag var ung så skrevs det väldigt mycket för ungdom och vi kände igen oss i texterna, i språket och de blev väldigt betydelsefulla för min generation. Det är väl det jag saknar, att det finns psalmer som uttrycker sig på ett sätt som är relevant för ungdom idag.

Åsa Welander

asa.welander@sr.se