Alla på Gestrike Airport får gå

Mellan tre och sex månaders uppsägningstid blir det för de anställda på Gestrike Airport i Rörberg utanför Gävle. Det är kommunfullmäktigebeslutet om att lägga ner det kommunala bolaget Gävle-Sandvikens flygfält som gör att hela personalen nu sägs upp. De fackliga förhandlingarna är klara och det formella varslet läggs i början på nästa vecka. Flera av dom 15 anställda har redan slutat frivilligt.