Stort intresse för småföretagande

Intresset för att utveckla småföretag i regionen är stort. Det visar den stora mängd ansökningar om projektmedel som länsstyrelsen fått in.
Västmanlänningarna har, tillsammans med bland annat sörmlänningar och upplänningar, sökt 85 miljoner kronor från det regionala EU-programmet "Innovativa åtgärder". Programmet syftar bland annat till att uppmuntra ungdomar att bli småföretagare, och att öka samarbetet mellan företag, universitet och forskningsinstitut. I Östra Mellansverige har programmet pågått i 1,5 år. I Västmanland pågår just nu sex olika projekt; bland annat "Företagsamma unga Fagersta", ett pilotprojekt där elever från fem olika skolor ska få insikt och kunskap om företagande.