Del 12

Tisdagen den 16 december

I vilket Carolina vägrar att befatta sig med rotsaker, får ett utbrott och försummar en viktig detalj.