Blues - en historia En tredelad serie av Tomas Blom

Del 1 - En biprodukt av slavhandeln


Det är ett ofrånkomligt faktum att bluesen, liksom all annan afroamerikansk musik som jazz, soul, rock, och hip-hop inte hade kunnat existera utan slavhandeln. Under loppet av ca 500 år rövades lågt räknat 15 miljoner svarta bort från Afrika för att säljas som slavar i Amerika.

Den musik som de svarta skapade i det nya landet mötte den musik som vita invandrare från Europa haft med sig, och när olika uttrycksformer, tonspråk och rytmer blandades föddes med tiden jazzen och bluesen.