Umeå

Inget stöd till teknikutbildning vid John Bauergymnasiet

Skolinspektionen har beslutat att John Bauergymnasiet i Umeå kommun inte skall få stöd till att starta en ny teknikutbildning med 28 platser. Enligt Skolverket skulle ett godkännande medföra påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i Umeå kommun.