Språkbiten den 14 december

- ord med ursprung i engelskan
- att vara helt rysk
- oknu – släkt med engelskans ’unknown’
- tykännas