Dagens skalv - det kraftigaste på 100 år

Dagens jordbävning i Skåne är förmodligen den största i Sverige på 100 år, sedan ett skalv på Kosteröarna år 1904. Men risken för att Sverige ska drabbas av ännu större skalv, som orsakar stora skador, är enligt seismolog Reynir Bödvarsson, liten.

Mindre jordskalv är inte ovanliga i Sverige. Det inträffar faktiskt ett varje dag, men de flesta märks inte för oss vanliga människor.

Något större skalv, upp till omkring tre på Richter-skalan har inträffat någon eller ett par gånger om året under 2000-talet, men dagens jordbävning i Skåne är antagligen den största i Sverige på 100 år, säger Reynir Bödvarson, chef för Seismologiska Institutet vid Uppsala Universitet.

--Ja, det är faktiskt det kraftigaste skalvet sedan 1904 i Sverige, såvitt jag kan se.

Det så kallade Kosterö-skalvet mätte närmare 6,0 på Richter-skalan, och var alltså betydligt kraftigare än dagens skånska på 4,7. Det bör ha känts rejält, säger Reynir Bödvarsson, och något kyrktorn kan ha rasat då.

Ännu längre tillbaka i tiden har riktigt kraftiga jordbävningar inträffat i Sverige.

– Det har inträffat verkligt stora skalv uppe i Lappland. Det var i slutet av istiden, då inträffade faktiskt en jordbävning på över 8 på Richter-skalan, alltså en riktigt, riktigt stor jordbävning, säger Reynir Bödvarsson.

Närmast jämförbart med morgonens händelse i Skåne är ett jordskalv utanför Halmstad 1985, som mätte 4,6 på Richter-skalan, och 1986 i Skövde, då skakningarna kan ha nått 4,5 på Richter-skalan.

Risken att vi i modern tid i Sverige ska drabbas av en jordbävning som orsakar några större skador är mycket liten, men händelsen från Kosteröarna 1904 skulle kunna upprepas, säger jordbävningsexperten Reynir Bödvarsson.

– Ja, det är helt klart

Vilka konsekvenser skulle en sådan jordbävning kunna få?

– Det är en intressant fråga, om den skulle inträffa downtown Stockholm eller Malmö, men jag måste säga att jag inte vet, säger Reynir Bödvarsson, seismolog på Uppsala Universitet.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se