västerås

Västerås stad i samarbete om biogas

Kommunstyrelsen i Västerås har beslutat söka medlemskap i Biogas Öst-samarbetet. Målet för regionen är att minst 10 procent av drivmedlen ska vara biogas år 2020.

Biogas Öst ska bland annat främja tillgången på biogas med prioritet på fordonsgas.

Viktiga frågor är fler tankställen, mer lokalt producerad och uppgraderad biogas samt en jämn balans mellan produktion och konsumtion.

Regionen innefattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Östergötlands och Gotlands län.

Elisabeth Adolfsson
elisabeth.adolfsson@sr.se