Arbetsmiljön måste bli bättre på demensboende

Kommunen får kritik från Arbetsmiljöinspektionen för hur arbetet är organiserat på demensboendet på Fältgatan i Visby.
Bland annat måste arbetsledningen där bli bättre på att instruera nyanställda om hur man lyfter och flyttar patienter, och hur man undviker stress. Dessutom måste man se till att utveckla former för stöd och handledning för dem som arbetar med dom dementa. Senast i mitten av september vill Arbetsmiljöinspektionen veta vad kommunen kommer att göra för att uppfylla de krav som ställs.