Ostlänken blir utställning

Nu blir höghastighetsjärnvägen Ostlänken utställning på biblioteken i Linköping och Norrköping. Järnvägsutredningen ställs ut och den som vill kan se hur Banverket tänker sig att banan ska se ut genom Östergötland. Ett digert material som inte är helt lätt att presentera på ett begripligt.

– Det är svårt eftersom materialet är väldigt stort, säger projektledaren Tomas Köhler.

Så nu har man digitaliserat materialet och ställt ut datorer i bibliotken. 

– Där kan man klicka sig direkt till det område som man intresserad av.

Det finns tre förslag på sträckning av Ostlänken som nu visas upp. De skiljer sig åt i kostnad, kapacitet och miljöpåverkan. Mellan Linköping och Norrköping dras järnvägen antingen norröver upp mot Roxen nästan parallelt med E4:an det röda alternativet eller längre söderut genom Linghem, det gröna alternativet.

– Den röda korridoren är nog bäst samhällsekonomiskt mellan Norrköping och Bäckeby men där får man lite svårt med restiden. Den blå korridoren är bättre ur miljösynpunkt men dyrare, säger Köhler.

Lotta Karlsson
lotta.m.karlsson@sr.se
Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se