stockholm

Stockholmare mest positiva till EU

Stockholmare är mest EU-vänliga i hela Sverige. Det framgår av en undersökning från Statistiska Centralbyrån. I Stockholms stad svarade 70 procent av de tillfrågade att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemsskapet.

I hela Stockholms län är andelen EU-positiva 67 procent. Det kan jämföras med hela landet där drygt hälften, 55 procent, är för Sveriges medlemskap i EU.