TV-serie ska utvärderas

Socialstyrelsen kräver nu att Akademiska sjukhuset i Uppsala gör en utvärdering med patienter som deltagit i tv-serien Sjukhuset.

Flera anmälningar mot serien, som sänds på TV3, har kommit in till Socialstyrelsen, som nu vill att ett antal patienter i efterhand ska ges tillfälle att berätta om sina upplevelser i samband med tv-inspelningen.

Björn Ragnarsson är biträdande sjukhusdirektör på Akademiska:

- Vi har haft möten med Socialstyrelsen i den här frågan och kommit fram till gemensamt att det är ett bra sätt att beskriva patienternas reaktion på vad vi uppfattar  som en dokumentär film om vård och arbetet på sjukhus.

Anmälningarna mot tv-serien Sjukhuset har bland annat gällt tvivel på om patienternas integritet är säkerställd vid inspelningssituationerna, och om patienters och anhörigas medverkan alltid varit till fullo frivillig.

Socialstyrelsen vill med anledning av anmälningarna försäkra sig om att tv-serien av alla parter uppfattas som ett seriöst dokumentärprogram och inte som renodlad underhållning, för det är bara i den första meningen som serien är acceptabel, framhåller socialstyrelsen. Och därför ska under våren ett antal medverkande frågas ut i efterhand om hur de upplevt sitt deltagande i programmet.

Ni vill ju sända den här serien, kan man lita på att ni gör en objektiv utvärdering?

- Ja, det måste vi försöka göra givetvis. Vi har allt intresse i världen att den här utvärderingen blir objektiv. Vi kommer inte lägga upp det för att dölja något, utan tvärtom, säger Björn Ragnarsson.

Forskaren Jörgen Lundälv har varit ombud för anhöriga i en av anmälningarna till Socialstyrelsen.

- Jag är positiv till att det utvärderas, men jag är mycket förvånad över att Akademiska sjukhuset internt ska göra en sådan uppföljning. Jag tycker att Socialstyrelsen skulle kunna ge ett uppdrag till en utomstående expertgrupp, bestående av psykologer, läkare och forskare.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se