Klart svar krävs om stugor i naturreservat

Länsstyrelsen kräver ett klart ställningstagande av Eskilstuna kommun i frågan om det ska göras undantag från reservatsföreskrifterna i Vilsta friluftsområde. Ägaren till sporthotellet vill bygga nya stugor, varav några då skulle hamna inom naturreservatet.
Men Bertil Höje på Länsstyrelsen anser att kommunen måste ta klar ställning, vilket den inte gjort, innan Länsstyrelsen avgör frågan. Särskilda skäl ska avgöra om naturvärdena ska skyddas eller om det är de kommersiella intressena som är viktigast, menar Bertil Höje på Länsstyrelsen.