Bajs ska driva bilar

Stockholms stad och Stockholm Vatten vill att organiskt avfall och avlopp ska kunna omvandlas till biogas som sedan ska kunna användas som exempelvis bilbränsle.
Redan idag omvandlas en del avfall till biogas - men staden vill öka produktionen. Stockholm Vattens ordförande Rebwar Hassan säger i ett pressmeddelande att biogastillverkningen i Stockholm kommer att öka i samma takt som det finns fler bilar som drivs med den typen av bränsle.