Tre byaskolor läggs ner i Gällivare

Skolorna i Nilivaara, Tjautjas och Nattavaara i Gällivare kommun kommer att läggas ner från nästa höst. Det är för att spara drygt sju miljoner kronor som politikerna i barn-, utbildnings- och kulturnämnden lägger ner de tre landsbygdsskolorna.

– Jag anser inte att man ska lägga ner de här skolorna, inte som det ser ut i dagsläget, säger, Eva Alriksson (m) ledamot i nämnden.

Nedläggningsbeslutet av byaskolorna togs av en oenig nämnd där moderaten Eva Alriksson reserverade sig och anser att i stället för att lägga ned skolor så bör antalet chefer minskas.

– Man ska först och främst minska uppifrån så att man kan ha kvar så mycket resurser som möjligt långt ner i verksamheten, alltså med de små barnen, säger hon.

Är det försvarbart att ha kvar skolor med så få elever, runt tio elever på varje skola?

– Det är min bedömning att det är försvarbart att ha kvar de här skolorna, I dagsläget finns det så pass stort underlag i form av små barn, förskolebarn, så det kommer barn fortfarande och då är det försvarbart, tycker hon.

Förutom skolorna så läggs förskolorna, alltså barnomsorgen, också ner. Besparingarna ska täcka ett underskott på 7,1 miljoner som enligt Eva Alriksson upptäcktes så sent som i höstas.

Barnomsorgen i exempelvis Nattavaara och Sarvisvaara ska lösas med att de små barnen ska köras sex och en halv mil, enkel väg, till Gällivare.

– Det finns ingen lösning för de här människorna ute i byarna i dagsläget. Ska de som jobbar i skogen i Nattavaara åka sex och en halv mil på morgonen med sina barn, och sex och en halv mil tillbaka och sedan arbeta och sedan hämta dem på eftermiddagen. Det här är inte löst. Det finns inte förslag på hur det ska lösas heller. Det är oförsvarbart, säger Eva Alriksson.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se