Socionomutbildning till Linköping

Till hösten ska Linköpings Universitet för första gången utbilda blivande socionomer. Intresset för utbildningen är stort med 7 sökande till vardera av de 60 platserna.
Universitetet har anställt 4 nya lärare till kurserna som startar i slutet på augusti. Det är en 120- poängsutbildning som delas mellan olika institutioner vid LiU: Beteende, Tema, Vård och välfärd.