SÖRMLAND

Ljusare för landstingsekonomin

Den ekonomiska prognosen för Landstinget Sörmland har förbättrats med 60 miljoner kronor jämfört med prognosen efter augusti månad. Det är inom hälso- och sjukvården som kostnadsökningen avtagit.

Det är bland annat de minskade kostnaderna för utomlänsvården som bidrar till det förbättrade resultatet.

Förbättringen beror bland annat på att färre skickats på vård i andra landsting samt att de anställda blivit färre.

Prognosen efter november månad för Landstinget Sörmland är ett minusresultat med 175 miljoner kronor. Det är en förbättring med 60 miljoner kronor sedan augustiprognosen.