Mental ohälsa till följd av kärlsjukdomar

Omkring 250 000 människor över 65 år i Sverige lider av depression, blodkärlsdemens och Alzheimers till följd av andra kärlsjukdomar.
Den slutsatsen drar två Sahlgrenska-professorer efter att ha forskat på sambandet mellan exempelvis övervikt och högt blodtryck, och sjukdomar i hjärnans funktioner. Enligt de bägge forskarna påverkas nervceller i hjärnan av kärlproblem i resten av kroppen. De färskaste rönen om dessa sjukdomars samband kommer att avhandlas vid en internationell kongress på Svenska Mässan i slutet augusti.