Säkrare gator i Lönsboda

LÖNSBODA. Osby kommun och Vägverket satsar sju miljoner kronor på att göra trafiken säkrare i Lönsboda.
På tisdagen skrev Erland Nilsson, kommunalråd i Osby och Susanne Lindh, vägdirektör för Vägverket i Skåne på ett avtal att göra trafikmiljön i Lönsboda bättre. Genomfartsleder går rakt genom samhället och varje dag kör cirka 5000 fordon genom Lönsboda. 350 av fordonen är lastbilar. Till en början ska en konsult anlitas som i samråd med Lönsbodaborna ska ta fram förslag hur trafikmiljön ska bli säkrare.