östersund

Fåglarna i Badhusparken åter på agenda

Fåglarna i Badhusparken i Östersund ska återigen diskuteras på miljö- och samhällsnämndens möte idag.

Nämnden beslutade i oktober att inte betala för att hålla en vak i Storsjön öppen och att inte rädda fåglar som frusit fast i isen.

Det här har föreningen Badhusparkens Fågelvänner protesterat mot och därför tas nu ärendet om fåglarna i Badhusparken upp igen på dagens möte.