Allvarlig vanvård i ladugård utanför Kalix

I en ladugård utanför Kalix har uppdagats vanvård av framför allt ett tiotal kalvar. Men även djurskötseln av ett tjugotal katter och kor kritiseras. Djurägaren är en man i 70-årsåldern, som säger att han varit sjuk och att en släkting har tagit hand om ladugården.

Mannen har tidigare fått vitesföreläggande av plan- och miljönämnden i Kalix för katterna.

Han har också uppmanats att städa upp på sin gård. Nu är det alltså ladugården med ett tiotal kalvar främst som står i fokus. På åtta punkter uppmanas han, enligt djurskyddslagen att åtgärda stora brister. Annars får han betala 80 000 kronor och det vite som han tidigare inte betalat för dålig skötsel av katterna.

Minst ett par månader har vanvården av kalvarna pågått. De större korna har klarat sig bättre, utom att klövarna inte alls vårdats på länge.

Kalvarna är magra med uppsvullen buk, en del har kraftiga gödselbrännor (sår) av att ha legat i sitt träck. En kalv kunde inte resa sig vid djurskyddsinspektörens besök. Vattenkoppar var ur funktion eller innehöll gödsel. Kalvarna hade fått stå alldeles för länge i kalvboxar och blivit för stora för dem.

Djurskyddsinspektören Kerstin Tuhkanen anser att vanvården är allvarlig.

– Kalvarna var alldeles för magra och hade gödselskador. Mannen sa att han hade burit vatten till dem, då den automatiska vattenmatningen krånglat. Men det är svårt att bära vatten åt så många kalvar, så de har nog inte fått mycket vatten och lite foder.

– I och med att djuren var så magra, så måste det ha pågått en längre tid. Själv uppger han att det var i två månader han var sjuk och hade en släkting till hjälp. Men jag tror att det är en längre misskötsel, säger djurskyddsinspektören Kerstin Tuhkanen, Kalix kommun.

Djurägaren måste nu åtgärda vissa missförhållanden snabbt, och inom tre veckor ska andra anmärkningar ha åtgärdats. Nu går ärendet över direkt till länsstyrelsen som i fortsättningen ska ha djurskyddstillsynen istället för kommunerna. Och de kan omhänderta djur om det behövs.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se