Många brister på grisgårdar

Djuromsorgen av svenska grisar är inte bra. Fyra av tio grisgårdar som kontrollerats av kommunerna det senaste året hade brister i djurskyddet enligt en enkät till kommunernas djurskyddsinspektörer som Ekot gjort.

Göran Gustavsson som är djurskyddsinspektör på Örebro kommun säger att hela den svenska grisproduktionen är industrialiserad där minsta möjliga insats ska ge mesta möjliga utbyte.

Svenska grisar föds i regel upp inomhus och luften i lokalerna är dålig. Brister på halm gör att grisarna skadar sig och blir sjuka.