Väsaterbottens län

Järvstammen sprider sig i länet

Järven har länge betraktats som ett djur som hör hemma främst i fjällmiljö. Men nu är järven på väg tillbaka till Västerbottens skogsland, där den hållit till tidigare.

För över hundra år sen fanns järven också väl representerad i skogslandet, dvs länets inland.

Men intensiv jakt gjorde att den nästan försvann därifrån och att den återstående järvstammen levde kvar i fjälltrakterna.

Men enligt Mikael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, har den växande järvstammen nu börjat återta sina gamla jaktmarker.

Det visar dom inventeringar som görs varje år då man försöker kartlägga alla järvlyor.

Enstaka djur har också setts i kustlandet. För ett par år sedan sågs t o m en järv på nydalsjöns is bara några km från Umeås centrum.

När järven breder ut sig kan det få konsekvenser för rennäringen, säger Schneider, men om det finns möjlighet att ansöka om skyddsjakt om problemen blir stora för renägare.