Ökad skogstillväxt kräver stor investering

Det finns stora möjligheter för en ökad produktion i skogen i framtiden. Det spår Skogsstyrelsen i en ny analys som överlämnats till regeringen. Klimatförändringar och politiska beslut, men även stora investeringar av skogsägarna, kommer vara avgörande.