Tanum

Klartecken för hotellutbyggnad

Nu är det fritt fram att bygga ut fritidsanläggningen Tanumstrand i Grebbestad. Detaljplanen för utbyggnaden överklagades till flera instanser, men nu har regeringen avslagit överklagan från flera privatpersoner som bor i närheten av hotellet.

De boende menar att utbyggnaden bland annat kan vara ett hot mot flera fastigheters vattenförsörjning och att den kommer att skymma havsutsikten för omkring 15 hus.