RPS tillbakavisar kritik i fråga om knarksprutor

Rikspolisstyrelsen har inte kört över polismyndigheterna i frågan om sprututbyte. Det är svaret som rikspolischefen Sten Heckscher ger de narkotikapoliser som tycker att Rikspolisstyrelsen inte tagit hänsyn till deras expertis.
Bråket gäller förslaget om att svensk sjukvård ska börja ge ut sprutor till drogmissbrukare. Bland andra förkastar Polismyndigheten i Östergötland förslaget med motiveringen att det sänder oönskade signaler till missbrukarna som kan uppfatta det som en liberalisering av synen på drogmissbruk. Samma åsikt återkommer i flera av remisssvaren från andra polismyndigheter i landet. Heckscher säger till SR Östergötland att man har lyssnat till åsikterna, men att Rikspolisstyrelsen också tagit egen ställning.