Östergötland

Urologen läggs ner och vårdplatser avvecklas

Urologmottagningarna i Motala och Finspång kommer att läggas ner. Det beslutade landstingsstyrelsen igår. Syftet är att spara pengar och förutom de stängda mottagningarna kommer åtta vårdplatser på urologen och inom cancervården att avvecklas.

Det finns förslag om att ytterligare vårdplatser ska försvinna, bland annat föreslår Medicincentrum en avveckling av mellan 10 och 15 vårdplatser, men innan de nedskärningarna genomförs ska en speciell utredning genomföras.

Landstinget konstaterar också att helårsbedömningen för 2008 pekar på ett beräknat underskott på 137 miljoner kronor vid årets slut. Det är en försämring jämfört med den prognos som gjordes på sensommaren och som pekade på ett nollresultat.