Enklare resande för pendlare

Länstrafikbolagen i Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping och Hallands län ska arbeta för att förenkla för långpendlare på buss och tåg.
Främst ska det bli enklare för pendlare att resa över länsgränserna. I dag tvingas dessa pendlare ofta att köpa två periodkort. Men det kommer att förenklas i framtiden.