Malmö

Vindkraftverk ska göra Malmö självförsörjande med el

Inom ett par år kan Malmö stad vara självförsörjande när det gäller el. Kommunen planerar att bygga två stora vindkraftverk i Norra hamnen, de ska kunna förse alla Malmös kommunala byggnader med förnyelsebar energi.

– Med energisparåtgärder och de här två verken närmar vi oss ett läge där Malmö stad kan försörja sig själv med förnyelsebar energi, säger Anders Rubin (s), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö.

Det handlar om förskolor, skolor, äldreomsorg och fritidsanläggningar. Stadsfastigheter har nu lämnat in en ansökan om bygglov för två stora vindkraftverk i Norra hamnen.

– De ska stå längst ute mot havet och kommer att synas, säger Anders Rubin.

Han tror att risken för att vindkraftverken ska störa någon verksamhet är liten, däremot han är beredd på synpunkter på att vindkraftverken kommer påverka utsikten.

Redan inom ett år skulle vindkraftverken kunna stå klara, om inte bygglovsprocessen blir för utdragen och det kan bli en bra affär för kommunen att bygga och äga vindkraftverk.

– Det är ingen tvekan om att vi tjänar på detta. Dessutom blir vi oberoende av andra producenter och hur marknaden utvecklas, säger Anders Rubin.