Oro bland personalen på Bergslagssjukhuset

Närmare 120 anställda på Bergslagssjukhuset i Fagersta kommer att få gå, när sjukhuset får en ny vårdinriktning som en följd av landstingets besparingsbeslut.
Nu har arbetsmarknadsnämnden för de tre bergslagskommunerna inlett en granskning av personalsituationen vid sjukhuset. Man kommer nu att på sikt försöka skapa nya arbetstillfällen till dem som måste sluta. - Många av de anställda på Bergslagssjukhuset är oroliga, säger Kent Persson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden.