Kvinnlig lärare dömd för misshandel

Den kvinnliga lärare från Tingsryds kommun som åtalats för att ha slagit en åttaårig elev i ansiktet, döms för misshandel men slipper påföljd. Det beslutade Växjö Tingsrätt i sin dom på tisdagen.
Det var i januari förra året som lärarinnan enligt åtalet och polisutredningen slog till den åttaårige eleven på vänster kind, då hon tyckte att han och en annan pojke i klassen störde under en lektion. Under rättegången i maj förklarade lärarinnan att hon gett pojken ett lättare slag för att fånga hans uppmärksamhet, men att det skulle handla om misshandel förnekade hon. Flera vittnen hade också kallats till rättegången för att styrka hennes version. Men pojken beskrev något helt annat. Enligt honom var det ett hårt slag, och hans version fick också stöd av ett vittne som såg honom någon timma efter slaget och av hans pappa. Men Växjö tingsrätt anser att det inte går att döma lärarinnan för misshandel, då det inte går att påvisa att slaget varit hårt. Man menar också att det funnits omständigheter som gör att hennes ingripande inte varit helt obefogat. Lärarinnan döms därför för misshandel men slipper straff, något som är ovanligt. Men tingsrätten var inte enig i sitt beslut. Både ordföranden och en av nämndemännen ville att lärarinnan skulle dömas till dagsböter. Vi har sökt både lärarinnan och pojkens pappa för en kommentar, men utan resultat.