Kritik mot gårdars arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ställer krav på två gårdar på mellersta Gotland. Båda gårdarna saknar rutiner för arbetsmiljöarbete, alltså att regelbundet gå igenom vilka risker som finns för olycksfall och ohälsa i arbetet.

På den ena gården saknas bland annat ögondusch och informationsblad om kemiska produkter.

På den andra gården saknas rutiner för första hjälpen och krisstöd. Andra brister är bland annat att en plattform inte har något skyddsräcke och att en traktor saknar skydd för kraftuttag.

Senast den 9 januari ska båda gårdarna redovisa för Arbetsmiljöverket hur de åtgärdat bristerna.