Vaxholm

Kommunens grundskolor får kritik

Skolinspektionen kritiserar Vaxholmskommun. Både kommunen och skolornas rektorer saknar underlag för att bedöma elevers kunskaper i förhållande till de nationella målen. Dessutom håller Fritidshemmen i kommunen en ojämn kvalitet, enligt inspektionen.

Skolinspektionen har under hösten besökt alla grundskolor, förskolor och fritidshem i Vaxholm - och hittat flera brister.

Det största problemet är att de inte ordentligt följer upp och utvärderar elevernas resultat. Redan i årskurs 5 borde en sådan uppföljning göras och elevresultaten jämföras med de nationella målen. Annars är det svårt att ta välgrundade beslut om vilka resurser och stödinsatser som behövs, säger Anette Älmdalen på Skolinspektionen till Radio Stockholm.

Fristidshemmen kritiseras också för att de håller en ojämn kvalitet. Skolinspektionen undrar om verksamheten verkligen planeras utifrån barnens behov.

Inom både förskolor och fritidshem är dessutom andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning låg. På fritidshemmen är siffran en knapp femtedel och på förskolan en knapp tredjedel. Skolinspektionen tycker inte att kommunen har ansträngt sig tillräckligt för att försöka öka den andelen.

Däremot har grundskolans avgångselever högre betyg än riksgenomsnittet, men mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan fullständigt slutbetyg, och här kan kommunen enligt inspektionen förbättra arbetet så att fler kan nå målen.

Senast den 17 mars nästa år måste Vaxholms kommun redovisa vad de har gjort för att rätta till de här bristerna.