Mordbrand i Agnesberg

Fängelsedomar fastställda

Hovrätten fastställde på onsdagen tingsrättens dom på fängelsestraff för de som dömdes för att ha anlagt branden i det gamla stationshuset i Agnesberg

Fyra av fem dömda hade överklagat men hovrätten gick på tingsrättens linje. Tingsrätten dömde tre män till mellan sex och tre och ett halvt års fängelse. En kvinna fick villkorlig dom och en man dömdes till skyddstillsyn.

Det var natten till midsommardagen som brännbar vätska kastades in i huset där ett tjugotal personer sov. Två fick lindriga brännskador och tre misshandlades.

Stationshuset var ockuperat av en grupp som var emot den planerade rivningen av huset.