Vätterfisk ger höga halter miljögifter

Den som är storkonsument av Vätterfisk riskerar att få höga halter av miljögifter i kroppen, det visar en ny stor studie som utförts av Länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket och som Jönköpings-posten skriver om idag.
I värsta fall kan de höga halterna av miljögifterna PCB, DDT och HCB leda till nervskador på foster, visar undersökningen där 37 kvinnor mellan 37 och 87 år, boende kring Vättern deltagit. Måns Lindell på Länsstyrelsen säger dock att de gamla kostråden fortfarande gäller och att nyttan med att äta insjöfisk överväger om man följer dem.