Tullverkets besparingar kan drabba Norrbotten

Tullverket ska omorganisera och göra besparingar på drygt 80 millioner kronor. Det innebär att ett par hundra anställda kan förlora jobben när flera av landets tullstationer ska bort. Fortfarande är det dock oklart vad det kommer att innebära för Norrbotten.
Idag finns det tullexpeditioner på 48 platser runt om i landet, bland annat i Haparanda. Vilka tullstationer som blir kvar och hur besparingarna på 80 millioner ska hämtas hem kommer att presenteras den 1 september säger Göran Ekström, överdirektör vid tullverket. Innan dess vill han inte tala om vilka konsekvenser det kommer att få för Norrbotten. Per Ivan Mäki, enhetschef för gränsskyddsenheten i övre Norrland, tror att tullens verksamhet kommer att placeras i regioner där det finns mycket trafik. Det gäller exempelvis väst Sverige, Skåne och Mälardalen. Han säger vidare att tullen finns på så få platser i Norrland att alla besparingar här, är stora besparingar. De äldre som är anställda kommer att erbjudas olika pensionslösningar och deltidarbete i syfte att dra ned på personalkostnaderna. - Det försvårar ytterligare för tullen i Norrbotten, eftersom många är äldre och erbjudandet därför gäller många, säger Per-Ivan Mäki.