Jordskalvet inte fullt så kraftigt

Tisdagsmorgonens jordskalv i södra Sverige jordskalv var inte riktigt så kraftigt som först sades. Det inte var det största på mer än hundra år, men väl det största på 22 år.

Seismolog Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet säger i en kommentar att det finns många exempel på att beräkningarna blir fel i början.

Enligt tisdagens preliminära bedömning skulle skalvet ha haft en styrka på 4,7 på Richterskalan. Men nya beräkningar pekar nu mot en styrka på 4,2 eller 4,3 på Richterskalan.

Några efterskalv har fortfarande inte kommit, inte ens några mindre.

-Sannolikheten för efterskalv minskar ju längre tiden går, säger Reynir Bödvarsson.