Umeå

Vill ha snöröjning för miljöns skull

Inställda bussturer och hindrade gång- och cykeltrafikanter får Miljöpartiet i Umeå att uppmärksamma snöröjningssituationen, och då framförallt miljöaspekten – att fler väljer bilen när det blir svårt med de alternativa färdsätten.

Miljöpartiet ställer en enkel fråga till ansvarige socialdemokratiske politikern Christer Paulsson och hänvisar till att folk klagat på bristande snöröjning:

Varför fortsätter man med ett koncept som uppenbarligen fungerar dåligt?

Har man utvärderat verksamheten och sett om några förbättringar eller omprioriteringar kan göras?