Stämning av hemsida

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) polisanmäler nu hemsidan Studentbay.

På sidan kan studenter ladda ner kurslitteratur gratis. Enligt SLFF har Studentbay gjort författares böcker tillgängliga på webbplatsen, vilket enligt dem är ett upphovsrättsbrott.