Byggplaner på slakteritomten

Nu tar planerna form för Visbys kanske mest attraktiva tomt. Den gamla slakteritomten kan komma att bebyggas med en blandning av hotell, bostäder och äldreboende, enligt stadsarkitekt Christine Edström.
I nästa vecka skall politikerna ta ställning till om det skall byggas på den gamla slakteritomten i Visby eller inte.