Kalmar

Krav på bättre miljö på psykiatriska slutenvården

Arbetsmiljöverket ställer krav på förbättrad miljö vid den psykiatriska slutenvården på länssjukhuset i Kalmar.

Bakgrunden är olika inspektioner som gjorts på avdelningen med anledding av säkerheten vid mottagning av nya vårdsökande och kring bemanningen, dessutom har överbeläggning varit ett återkommande problem.

Senast 1 mars nästa år måste avdelningen komma in med redovisning kring hur problemen som finns kvar ska lösas.