Sundare livsstil ger färre döda i hjärtinfarkt

Chanserna att överleva en akut hjärtinfarkt blir allt bättre. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Statistik över Västra Götaland visar att dödligheten minskat med trettio procent de senaste tretton åren.
1987 avled tretusen personer i hjärtinfarkt. År 2000 hade antalet minskat med trettio procent. Mycket tack vare effektiv medicinering och en sundare livsstil hos patienten. Att sluta röka, börja motionera och äta mer frukt och grönt och mindre fett är viktigt för att en infarktpatient ska slippa bli sjuk igen. Hjärtkirurgi som by-pass operation och kranskärlsvidgning spelar också en stor roll för patientens överlevnad.