Utredning dröjde när poliser jagade älg

Ett misshandelsfall i en av Umeås kranskommuner tog två år att utreda, trots att polisen hade fått namnet på gärningsmannen.

Det var två personer som misshandlades av en bekant i november 2005. Och enligt de drabbade ska polisen ha skyllt på att det var mycket att göra och snart älgjakt, när de undrade varför utredningen dröjde.

Länspolismästaren skriver i ett yttrande till Justitieombudsmannen att dröjsmålet är ”ytterst beklagligt och mycket allvarligt”.