Psykiskt sjuka portas från härbärgen

Ett 50-tal hemlösa män i behov av psykisk vård får inte längre komma in på Stadsmissionens härbärgen i Stockholm. Anledningen är att männen är så psykotiska och aggressiva att de blir en säkerhetsrisk på härbärgena.
-Vi har bedömt att det är för farligt för personalen och för de andra boende, säger Stadsmissionens enhetschef Mija Bergman. Det handlar om människor med allvarliga psykiska problem. I kombination med drogmissbruk kan det leda till psykoser och mycket aggressivt och vådsamt beteende. Enhetschef Mija Bergman säger att problemet märkts på Stadsmissionens härbärgen en längre tid, men att det blivit värre. Hon märker också att allt fler hemlösa män kommer från länder i krig: -De går ju in i sin krigspsykos när de blir psykotiska och kan bli väldigt våldsamma när de känner sig trängda, säger hon. De senaste åren har också antalet hemlösa som lider av någon psykisk sjukdom ökat kraftigt. Idag är varannan hemlös också psykiskt sjuk på något sätt, jämfört med ungefär var sjätte för tio år sedan. Enligt Stadsmissionen har problemet sin grund i den reform inom psykiatrivården som gjort att psykiskt sjuka idag inte har någonstans att ta vägen.