Schizofreniförbundet JO-anmäler Överkalix kommun

Förbundet anser att kommunen gjorde fel då en psykiskt sjuk kvinna nekades att få bo i gruppboende. Kommunen ansåg kvinnan vara tillräckligt frisk då hon kunde äta och prata själv. Kvinnan fick inte heller bo på ett äldreboende, eftersom det enligt kommunen var för dyrt. Istället erbjöds kvinnan plats på ett sjukhem, där hon fick dela rum med en senildement person.
Kvinnan som är psykiskt sjuk hade tidigare känt sig förföljd och vågade inte släppa in hemtjänsten. Följden blev att hon blev liggande i sin egen smuts, totalt isolerad och utan att få i sig någon mat. När hemtjänsten till slut lyckades ta sig in till henne hade naglarna växt in i huden och hon var kraftigt undernärd. Schizofreniförbundet anser mot bakgrund av kvinnans sjukdomsbild att kommunens agerande är både olagligt och upprörande.