Saltsjöbadsavtalet 70 år - nytt avtal dröjer

70 år efter att det berömda ”Saltsjöbadsavtalet” beslutedes går förhandlingarna mellan arbetstagarna och arbetsgivarpartern trögt. Tidigast i mars väntas man vara överens om ett nytt ramavtal. De stora stötestenarna är konfliktregler, kollektivavtal och turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Grunden i Saltsjöbadsavtalet var att parterna på den privata arbetsmarknaden skulle komma överens och skapa egna spelregler utan statlig inblandning, förklarar Erland Olausson, LO:s förhandlingsansvarig för det nya avtalet.

Reporter: Alberico Lecchini