Kommunerna kapar åt sig bredbandskontrakten

Ytterst få privata bolag får chansen att bygga bredband åt kommunerna. De allra flesta uppdrag tas istället hem av kommunernas egna bolag. I Alvesta har Växjös och Alvestas kommunala energibolag gått ihop i ett gemensamt aktiebolag, med syftet att kapa åt sig bredbandutbygganden i kommunen.
Samgåendet skedde på uppmaning av Alvesta kommun - som sedan gav Alvestas energibolag uppdraget att bygga bredband i kommunen. Flera andra bolag - däribland Telia och Teracom konkurrerades därmed ut. Det handlar om åtskilliga statliga miljoner som nu satsas för att bygga bredband i kommunerna i landet. Regeringen har särskilt påpekat att skattepengarna inte får snedvrida konkurrensen, därför måste kommunerna göra en upphandling och låta alla vara med och tävla. Men en undersökning som Svenska Kommunförbundet gjort visar att det är yttrerst få privata aktörer som fått del av dom statliga miljonerna och bredbandsutbygganden. För Växjös del är det VEAB som bygger, ett 10tal andra aktörer var med och tävlade. För Alvestas del hade inte det kommunala energibolaget haft en chans om man inte gick ihop med Växjö. Det medger Göran Lundahl IT-chef i Alvesta kommun. I Augusti hoppas kommunen komma i gång med bredbandsutbygganden.