Bakslag för planerad vindkraftpark

Miljödepartementet säger nej till Bohus Energis ansökan om att bygga en vindkraftspark på upp till 535 vindkraftverk vid Finngrunden utanför Upplandskusten.
Enligt departementet är underlaget för bristfälligt för att man ska kunna pröva ansökan, skriver Upsala Nya tidning. Bland annat är miljökonsekvensbeskrivningen för knapphändig och ofullständig. Bohus Energi har heller inte lämnat in de kompletteringar som begärts.